Drie scholieren maakten dit jaar een foutloze Cito-toets

Basisschoolleerlingen hebben gemiddeld een score van 535,8 gehaald tijdens de Cito-toets, begin februari. De landelijke Eindtoets van toetsinstituut Cito is door 137.310 basisschoolleerlingen gemaakt. De gemiddelde score van dit jaar is is een lichte stijging (0,3 punten) ten opzichte van 2009. De schaal loopt van 500 tot 550. Een scholier met 535 krijgt een advies vmbo-theorische leerweg (mavo).

Die uitslag wijkt nauwelijks af van voorgaande jaren. Ongeveer evenveel leerlingen hebben een advies voor vwo, havo of één van de vmbo-leerwegen gekregen.

Drie kinderen hebben de toets foutloos gemaakt. Cito wil niet meer kwijt over deze leerlingen dan dat ze op scholen in Noord-Brabant, Zeeland en Noord-Holland zitten. Vorig jaar waren er ook drie deelnemers met 0 fouten. Achttien kinderen maakten één fout; dat zijn er tien meer dan vorig jaar.

Er zijn duidelijke verschillen te zien in de prestaties van jongens en meisjes. Meisjes scoren hoger op het onderdeel taal, jongens halen een hogere score bij rekenen-wiskunde en studievaardigheden. Ook dit verschilt niet met eerdere edities.

Het is opvallend dat „vroege leerlingen” op alle onderdelen hoger scoren dan de rest van de leerlingen. Er zijn meer voorlijke meisjes dan jongens, terwijl er meer jongens onder de „vertraagde” leerlingen zitten.

De test voor schoolprestaties is vooral interessant voor individuele leerlingen en hun ouders, zegt onderwijssocioloog Paul Jungbluth (Universiteit Maastricht). Die kunnen eruit afleiden of ze net zo goed scoren als kinderen met eenzelfde schooladvies. Uiteindelijk geeft de basisschool het advies.

Niet meegenomen zijn de resultaten van een digitale Eindtoets en de resultaten van de 54 scholen die een proef met een verlate Eindtoets in maart doen.