Zorgautoriteit positief over marktwerking zorg

Marktwerking in de medisch-specialistische zorg drijft de kosten niet onverwachts op en „ontwikkelt zich positief”. Aldus de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een rapport dat demissionair minister Klink (Volksgezondheid, CDA) gisteren naar de Tweede Kamer zou sturen.

De omzet, exclusief het honorarium van vrijgevestigde medisch specialisten, was in 2008 3 procent hoger dan in 2007. Deels is dat toe te schrijven aan de vergrijzing.

Over 2009 is nog weinig bekend, maar volgens de NZa lijkt sprake van een „gematigde omzetstijging”. De prijzen in het geliberaliseerde deel van de zorg (34 procent van de ziekenhuiszorg) zijn minder hard gestegen dan de NZa eerder constateerde.

De bevindingen zijn van belang omdat de Kamer heeft gezegd alleen akkoord te gaan met uitbreiding van marktwerking in de zorg als de eerste stappen gunstig uitvallen. De NZa adviseerde vorig jaar al tot uitbreiding. Als de Kamer de marktwerking aanmerkt als ‘controversieel’, kan het demissionaire kabinet er geen beslissing over nemen. Die kans is groot.

Direct na de val van het kabinet zei PvdA-leider Bos dat zijn partij niet zal meewerken aan marktwerking in de zorg. Een paar weken eerder had hij nog een compromis gesloten met Klink. Uitbreiding van marktwerking zou kunnen bij gunstige evaluaties en als de overheid instrumenten krijgt om overschrijdingen terug te vorderen.

De PvdA toonde gistermiddag reserves bij het NZa-rapport. Kamerlid Van der Veen: „De NZa gokt dat alles in 2009 ook goed is gegaan. Dat vind ik redelijk onverantwoord. De PvdA is nog niet zover om te concluderen dat de marktwerking zich heeft bewezen.”