nrc.nl/verdegaal

Bij huiseigenaren valt de kille WOZ-beschikking weer in de bus. Een hoge taxatie is egostrelend, maar kost geld: onroerendezaakbelasting.