nrc.nl/onderwijs

Het waren er 64. Nu zijn het er in ieder geval 110. De lijst met „zeer zwakke” opleidingen in het mbo is met 46 toegenomen.