Kort nieuws Wetenschap

Nut psychotherapie bij depressielijkt overschat

Door onze redactie wetenschap

Rotterdam, 2 maart. Het effect van psychotherapie bij depressie is zeer waarschijnlijk kleiner dan uit gepubliceerde studies blijkt. Want onderzoeken waarin de therapie níet werkt, hebben minder kans om gepubliceerd te worden. Daardoor kan bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie effectiever lijken dan zij is, schrijven Nederlandse, Amerikaanse en Zweedse onderzoekers in het British Jounal of Psychiatry (maart). Zij selecteerden 117 studies naar het effect van therapie bij depressie (1977-2008) uit een grote database. Uit de verdeling van de studies naar omvang en resultaten kan worden afgeleid dat de kans groot is dat er studies ontbreken. Zo’n ‘publicatiebias’ was ook al aangetoond voor antidepressiva. Die zijn dus waarschijnlijk ook minder effectief dan uit de wetenschappelijke literatuur blijkt.

Wie geïmiteerd wordt, stemt links

Door onze redactie wetenschap

Rotterdam, 2 maart. Iemand van wie het non-verbale gedrag (gezichtsuitdrukking, lichaamshouding, gebaren) net is geïmiteerd zonder dat diegene dat bewust doorhad, heeft de neiging linkser te stemmen. Dat blijkt uit onderzoek van twee Nederlandse psychologen, dat in mei wordt gepubliceerd in Experimental Psychology. De verklaring: mensen voelen zich na onbewuste imitatie meer in contact met anderen. Dat maakt hen tijdelijk socialer en daardoor voelen ze zich meer thuis bij een socialere, linkse partij. De proefpersonen, voornamelijk studentes, spraken drie minuten over een filmfragment met iemand die hen al dan niet imiteerde. Daarna vulden ze enkele vragenlijsten in. Er zat ongeveer twintig minuten tussen het geïmiteerd worden en het ‘stemmen’: 85 procent van de geïmiteerde proefpersonen stemde links, tegenover 62 procent van de niet-geïmiteerden.

Opbollende mama krijgt zware baby

Door onze redactie wetenschap

rotterdam, 2 maart. Vrouwen die tijdens de zwangerschap meer dan 14 kilo aankomen, hebben meer kans op een kind met een hoog geboortegewicht. Dat verhoogt weer de kans dat het kind later overgewicht krijgt. Dat concludeert Carianne L’Abée, die 10 maart promoveert bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. Verloskundigen houden het gewicht van een zwangere niet bij. Dat hoeft ook niet, vindt L’Abée. „Aanstaande moeders kunnen best zelf op de weegschaal gaan staan. Maar de verloskundige moet hun wel vertellen dat ze niet te veel moeten aankomen.” L’Abée vond ook dat baby’s gemiddeld zwaarder ter wereld komen dan tien jaar geleden. Ze onderzocht zo’n 3.000 Drentse baby’s van vier weken oud. In 2006 waren die 150 tot 200 gram zwaarder dan in 1996.

9.000 jaar oud dorp op Kreta

Door onze redactie wetenschap

Rotterdam, 2 maart. Onder het beroemde paleis van Knossos (2000-1100 v. Chr.) op Kreta liggen de resten van een 9.000 jaar oude landbouwnederzetting, de oudste van Griekenland. Dat zegt Peter Tomkins van de Universiteit van Sheffield en de British School in Athene. Bij het onderzoek zijn ook onderzoekers van de VU in Amsterdam en het Nederlandse bedrijf GT Frontline betrokken. Dit bedrijf heeft een grondradar ontwikkeld waarmee snel en diep in de grond ‘gekeken’ kan worden. De met de grondradar ontdekte nederzetting stamt uit het vroege neolithicum (7000-6500 v. Chr.), toen landbouw en kleine landbouwnederzettingen op de zuidoostelijke kusten van Europa hun intrede deden. Over deze periode is nog weinig bekend.

Gif schaadt kikkers

Door onze redactie wetenschap

rotterdam, 2 maart. Het pesticide atrazine, een populair bestrijdingsmiddel, verandert mannelijke kikkers in vrouwtjes. Dat blijkt uit een studie die gisteren verscheen in Proceedings of the National Academy of Sciences (Early Edition). Atrazine is in de Europese Unie sinds 2004 verboden, maar wordt elders veel gebruikt. Het middel is omstreden, onder meer omdat het de geslachtsorganen van vissen en amfibieën misvormt. Mannetjes krijgen vrouwelijke kenmerken, waardoor hun vruchtbaarheid vermindert. De nieuwe studie, gedaan door Amerikaanse biologen, toont aan dat dat effect zo sterk kan zijn dat mannetjes in vruchtbare vrouwtjes veranderen.