Het CDA-bestuur wordt bedankt

Hoe vlot en nieuw we ons in Houten ook gepresenteerd hebben, het snelle besluit om Balkenende lijsttrekker te maken heeft gevolgen voor de uitslag morgen, denkt Ton Uijttewaal.

Illustratie Sebe Emmelot

Voor mij als CDA-raadslid in een middelgrote Vinexgemeente was het de laatste weken erop of eronder.

Zelf ben ik woonachtig in een klein satellietdorp, Schalkwijk, binnen de gemeente Houten. In het dorp maken de inwoners een duidelijk verschil in hun landelijke dan wel gemeentelijke keuze voor een politieke partij. Met alle gemak schuiven zij bij mij aan de keukentafel aan, de landelijke SP’ers, PVV’ers en VVD’ers. Zij weten wat voor vlees zij in de kuip hebben. Laten we het voor het gemak plaatselijk leiderschap noemen.

Maar om morgen enige winst te boeken in de gemeenteraad is steun vanuit de vinexwijken van de gemeente onontbeerlijk. Je mag van bewoners van een moderne forenzenstad niet verwachten dat de plaatselijke politiek in hun topdrie voorkomt. De huidige economische onzekerheid vereist prioriteit op het gebied van werk, financiën en gezinsagenda.

Toch hebben wij een serieuze poging gewaagd om als plaatselijke CDA-kandidaten het verschil te maken.

Vanuit een leerzame oppositieperiode hebben we kans gezien om een aantal weken geleden, bij de start van de campagne, een nieuw en vlot CDA te presenteren. Ons team wordt gevoed door de overtuiging dat onze lokale resultaten uit het verleden wel degelijk ‘garantie’ kunnen bieden op een goede uitslag.

Onze landelijke partijvoorzitter Peter van Heeswijk beloofde ons bij het begin van de campagne in januari nog alle steun. Een leger van vrijwilligers zou in actie komen en voor meer coalitieruzietjes tijdens de campagne hoefden we niet te vrezen.

Wij weten nu beter. Na het debat over het rapport-Davids, waar het kabinet het vege lijf nog ternauwernood wist te redden middels een partijtje ‘woordworstelen’, stond vrijwel direct de volgende coalitiecrisis over Afghanistan voor de deur.

Natuurlijk kan een partij die overloopt van bestuurlijke verantwoordelijkheid wel tegen een stootje, maar de krampachtige behoudzucht die ten grondslag ligt aan de keuze om onze premier binnen vier uur na de val van het kabinet opnieuw uit te roepen tot lijsttrekker zal zijn weerslag op de uitslag van morgen niet missen. Hoe graag de zoekende kiezer in Houten zich ook wil informeren over onze eigen lokale CDA-aanpak, het lijkt nu echt vechten tegen de bierkaai.

Als een premier vier keer met zijn auto van de weg raakt, dan moeten we openlijk over zijn stuurmanskunsten durven praten. Het reservoir aan jong toptalent binnen de partij is zo groot, dat het uit de weg gaan van een openlijke discussie over het leiderschap de kans op een crisis binnen de partij eerder vergroot dan verkleint.

Het is mijn taak om onze partij behalve in Houten ook landelijk voldoende smoel te geven. De tomeloze inzet van al die plaatselijke waterdragers dient niet binnen vier uur afgeserveerd te worden. Het partijbestuur moet zijn leden het podium bieden om een democratisch besluit te nemen. En dat zal op het nationale partijcongres moeten gebeuren.

Op het Binnenhof denkt men wellicht dat men ons ‘hulp’ heeft geboden door Balkenende snel weer als lijsttrekker aan te wijzen. Maar die ‘hulp’ kan heel betrekkelijk blijken. Mochten wij morgen onverhoeds verliezen, dan heb ik dat veel liever aan mijzelf te wijten.

Ton Uijttewaal is gemeenteraadslid en kandidaat-gemeenteraadslid voor het CDA in Houten.

    • Ton Uijttewaal