Gouda = mislukte integratie en sneeuwbalterrorisme

De Goudse VVD verspreidde onjuiste informatie over Marokkaanse jongeren.

Op die manier is iedereen van goede wil kansloos.

Straatterrorist of niet, de gemeente Gouda heeft financieel belang bij het in stand houden van de maatschappelijke discussie over Marokkaanse probleemjongens.

Dat is begrijpelijk. De bijdragen vanuit de Haagse subsidieruif zijn substantieel – 10 miljoen euro – en maken een belangrijk deel uit van de gemeentelijke inkomsten. Een bestuurlijk glibberige situatie ontstaat echter wanneer de beeldvorming rond de Marokkaanse straatterreur niet alleen wordt overdreven, maar actief in stand wordt gehouden door Goudse raadsleden. En dat is in de kaasstad het geval.

Zo is De Telegraaf welbewust getipt door gemeenteraadsleden en voorzien van onjuiste, overdreven, niet geverifieerde informatie met een tweeledig doel: electoraal gewin en het in stand houden van de subsidiestroom.

Gouda is de metafoor geworden voor mislukte integratie en Marokkaanse straatterreur. Onlangs nog, toen De Telegraaf schreef dat Marokkaanse ‘sneeuwbalterroristen’ met gemeentegeld waren afgekocht om met Nieuwjaar van de straat te blijven. Een golf van landelijke verontwaardiging spoelde over Gouda heen.

Zoals vaker het geval is, blijkt er feitelijk niet zoveel aan de hand te zijn. De gemeente Gouda heeft voor iedere buurt budget beschikbaar voor het organiseren van een straatfeest. Dat de rijke Goudse grachtengordel hier gebruik van maakt, is geen nieuws. Maar als Marokkaanse jongens uit de wijk Oosterwei keurig conform de procedure eveneens geld ontvangen, is Gouda een gangsta’s paradise.

Het nieuwsfeit, zo bleek al snel in Goudse media, was geen resultaat van journalistiek speurwerk, maar gebaseerd op een welbewuste tip die deze keer afkomstig was VVD-raadslid, tevens lijsttrekker, Laura Werger. Tijdens een openbaar verkiezingsdebat met Tweede Kamerlid Fred Teeven (VVD) in het stadhuis erkende zij contact te hebben opgenomen met De Telegraaf en die van de eenzijdige informatie te hebben voorzien. Volgens de fractieleiders van Gouda Positief, GroenLinks, D66, PvdA, CDA en de ChristenUnie is de VVD-lijsttrekker hiermee ver over de schreef gegaan. In een open brief in lokale kranten eisen zij excuses.

De VVD maakt nu geen deel uit van het college, maar wil zichzelf zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen het eventueel meebesturen niet op voorhand onmogelijk maken door 10 miljoen subsidie mis te lopen. En de PvdA, thans wel in het college, laat zich er zelfs publiekelijk op voorstaan een goede subsidietrekker te zijn. In de verkiezingsfolder staat het letterlijk. De PvdA stelt daarin dat zij „hard heeft gewerkt om extra geld uit Den Haag te krijgen” voor het aanpakken van criminaliteit en de overlast van Marokkaanse jongeren.

De verslaggeving in de krant van wakker Nederland gaat gepaard met superlatieven en leidt per definitie tot krachtige taal van Tweede Kamerleden die steeds wereldvreemdere maatregelen eisen. Zo eist het Kamerlid Van Haersma Buma (CDA) dat scheldende allochtone jongeren extra hard worden aangepakt ten opzichte van autochtone jongeren.

En waarom propageren de raadsleden het Goudse Westhavenmodel niet? Dit bescheiden initiatief is al enkele jaren succesvol met het resocialiseren van allochtone probleemjongens door ondernemers en schoolmeesters te laten samenwerken.

Natuurlijk heeft Gouda te kampen met allerlei sociale problemen. Maar zodra lokale politici welbewust onjuiste informatie doorspelen naar de hardst schreeuwende krant van Nederland, is iedereen van goede wil kansloos. Dan rest slechts één oplossing: uithuilen en opnieuw beginnen.

Harry Veenendaal is publicist en columnist van het Advocatenblad. Hij woont in Gouda.

    • Harry Veenendaal