Farmacieconcern Merck betaalt de hoofdprijs voor Millipore

Merck moet veel geld op tafel leggen voor groei en evenwicht. Het in familiehanden verkerende Duitse farmacie- en chemieconcern zal 7,2 miljard dollar (5,3 miljard euro) in contanten betalen voor de Amerikaanse producent van laboratoriumapparatuur Millipore. Dat bedrag, iets minder dan de helft van de waarde van Merck zelf, vertegenwoordigt een premie van bijna 50 procent bovenop de aandelenkoers van het doelwit van begin 2010.

Op zo’n vijftien maal de verwachte winst van Millipore vóór rente, belastingen en afschrijvingen over 2010, aldus Reuters Estimates, lijkt de prijs aan de hoge kant. Na de verwezenlijking van de verwachte jaarlijkse synergievoordelen van 100 miljoen dollar – na een jaar of drie – zou dat meervoud moeten zijn gedaald naar 12,5 maal de winst, maar dat is nog steeds vrijwel het tweevoudige van dat van Merck zelf.

Beleggers kunnen zich afvragen waarom de raad van commissarissen bereid was zo gul te zijn ten opzichte van de aandeelhouders van Millipore, zo snel nadat de eigen aandeelhouders de broekriem moesten aanhalen. Nog geen week geleden heeft Merck onverwachts de dividenduitkering met een derde gekort, ondanks het feit dat het concern aan het einde van het jaar bijna geen schulden had.

Toch houden de twee stappen verband met elkaar. De onzekere vooruitzichten ten aanzien van de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen was een belangrijke factor die heeft bijgedragen aan de dividendkorting. Diversificatie ter vermindering van de afhankelijkheid van de farmaciedivisie, die vorig jaar 75 procent van de omzet en winst van Merck heeft gegenereerd, lijkt dus een goed idee. Het toevoegen van Millipore aan de bedrijfsactiviteiten zou het aandeel van de chemiedivisie in de omzet met 10 procentpunten doen toenemen.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Millipore een aantrekkelijke uitbreiding is. De winstmarge van 25 procent over 2009 was beter dan de 21 procent van Merck. De omzet van Millipore is eveneens sneller gegroeid, en hoewel de nieuwe aanwinst deel zal gaan uitmaken van de chemiedivisie van Merck, zal zijn afhankelijkheid van de gezondheidszorgsector de gevoeligheid van Merck verminderen voor de zeer conjunctuur- en concurrentiegevoelige bedrijfstak van de liquid crystals, die worden gebruikt in platte tv’s.

Niettemin moest Merck genoeg op tafel leggen om een vijandig bod van de Amerikaanse producent van laboratoriumapparatuur Termo Fisher te overtreffen, aldus een ingewijde. De raad van commissarissen van Millipore heeft de overeenkomst zijn steun gegeven, maar de aandeelhouders moeten er nog over stemmen. In de tussentijd zullen zij hun gedachten laten gaan over de kosten van de groei.

Una Galani

    • Una Galani