EU-kliklijn

De EU beschikt sinds gisteren over een website en telefonische kliklijn waar burgers en Europese ambtenaren fraude bij EU-instellingen anoniem kunnen melden. De tips worden onderzocht door OLAF, het EU-bureau voor fraudebestrijding dat het initiatief nam tot de kliklijn en -site.

Fraude melden? Ga naar:ec.europa.eu/anti_fraud