Duitsland: opslag data telecom nietig

Het langdurig opslaan van telecomgegevens van alle Duitse burgers druist in tegen de grondwet. Dat heeft vanmorgen het federaal Constitutioneel Hof in Karlsruhe bepaald, de ‘hoeder’ van de Duitse grondwet.

Een omstreden wetsartikel dat het telecomproviders mogelijk maakt informatie gedurende zes maanden op te slaan, is vanaf nu nietig en moet door het parlement worden aangepast. Providers moeten de opgeslagen gegevens „onmiddellijk” schrappen, aldus het Hof.

Tegen de telecomwet hadden ongeveer 35.000 Duitsers bezwaar ingediend. De evenredigheid tussen doel en middel van het wetsartikel is volgens het Hof zoek. Bovendien is het wetsartikel niet transparant genoeg en waarborgt het in onvoldoende mate de gegevensbescherming.

Het Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe meent dat de wetgever (het parlement) de gewraakte wet niet hoeft af te schaffen. Dit tot teleurstelling van veel klagers, die daar wel op hadden gehoopt. De verwachting is nu dat de Bondsdag het wetsartikel zal aanpassen aan de eisen van het Hof: betere regels voor databescherming en een duidelijker controle.

De wet is twee jaar geleden in werking getreden en verplicht telecommunicatiebedrijven en internetproviders ertoe de gegevens van telefoon-, e-mail- en internetverbindingen van alle Duitse burgers zonder concrete aanleiding zes maanden lang op te slaan.

Het wetsartikel is tot stand gekomen als gevolg van de zorgen bij het Duitse parlement over het terrorisme. Veel strafbare feiten zouden met behulp van de opgeslagen gegevens makkelijker te bestrijden zijn. Potentiële terroristen, van wie verondersteld wordt dat ze veelvuldig van het internet en mobiele telefoons gebruik maken, zouden sneller kunnen worden opgespoord.

Het Hof in Karlsruhe heeft dit argument meegewogen in zijn oordeelsvorming, maar kiest volgens juridische experts in dit geval voor de privacy van de burgers. Een van de klagers, de liberale politicus Burkhard Hirsch, zei dat nu duidelijk is dat de staat niet alle burgers zomaar als potentiële daders mag behandelen.