Britse hoorzitting over Climategate

De Britse klimaatwetenschapper Phil Jones geeft toe dat hij „behoorlijk akelige” e-mails heeft geschreven, maar hij houdt vol dat uit de e-mails, die in november uitlekten, niets blijkt van manipulatie van gegevens. Jones, die tijdelijk is teruggetreden als hoofd van de CRU (Climatic Research Unit) van de universiteit van East Anglia, was gisteren de belangrijkste getuige op een hoorzitting van de parlementaire commissie voor de wetenschap van het Britse Lagerhuis.

Aanleiding voor de hoorzitting was het debat over klimaatverandering dat is ontstaan na het uitlekken van de honderden e-mails van klimaatwetenschappers, die werden gestolen van de servers van de universiteit van East Anglia. Critici van de klimaatwetenschap stellen dat de e-mails laten zien dat wetenschappers bewust informatie achterhouden. Ze zouden dat doen om onzekerheden over klimaatverandering te verbergen.

De gestolen e-mails en enkele pas ontdekte onzorgvuldigheden in de rapporten van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, hebben wereldwijd geleid tot twijfel over klimaatwetenschap. Ook de noodzaak om dure maatregelen te nemen om de uitstoot van broeikasgassen, die verantwoordelijk worden gehouden voor de opwarming, te reduceren, staat daardoor ter discussie.

Jones erkende dat hij de publicatie van ruwe gegevens van weerstations, waar klimaatsceptici om vroegen op basis van een recente wet op de openbaarheid van informatie (FOI), heeft tegengehouden. Het publiceren van dit soort informatie is niet gebruikelijk, zei Jones. „Misschien zou het dat wel moeten zijn.” Weerstations willen, mede uit commerciële overwegingen, vaak niet dat hun gegevens openbaar worden gemaakt. Bovendien zijn de meeste data ook elders gemakkelijk te verkrijgen.

Volgens professor Edward Acton, bestuurder van de universiteit van East Anglia, werd de CRU vorig jaar „overspoeld” met verzoeken om informatie. Met slechts drie vaste medewerkers was het uitgesloten om aan al die verzoeken te voldoen. Jones suggereerde in een e-mail dat sceptici met hun verzoeken probeerden om hem het werken onmogelijk te maken.

Meer over de hoorzittingvia nrc.nl/klimaat