Respectloos commentaar over de prins en de hostie 1

Is de reactie van de bisschop van ’s- Hertogenbosch, die meent het niet uitreiken van de hostie aan homoseksuelen te moeten afkondigen, al ten hemelschreiend, het hoofdredactioneel commentaar van 26 februari gaat daar nog overheen. Welke redacteur van een kwaliteitskrant die NRC Handelsblad zegt te zijn, kan het voor zijn of haar rekening nemen te schrijven over het belangrijke culturele fenomeen carnaval en de grootste geloofsrichting van Nederland, de Rooms-Katholieke Kerk, met een algeheel gebrek aan kennis? Wie schrijft over ‘een soort jurk’, en ‘over het wafeltje dat het lichaam van Christus vertegenwoordigt, je moet dat willen geloven’, is beledigend voor iedere gelovige katholiek. Van mijn krant verwacht ik een gedegen commentaar, respectvol en gebaseerd op kennis. Dat heb ik node gemist, juist in een zaak die van zichzelf al te gek voor woorden is.

Kees Maas

Roosendaal

    • Kees Maas Roosendaal