Op tv is het in Almere heel erg met misdaad

Afgelopen jaar vertoonde het aantal overvallen in Almere een tamelijk spectaculaire daling van 36 procent: van 84 gevallen in 2008 naar 54 in 2009. Toch kreeg een gemeenteraadskandidaat van de ChristenUnie in Almere onlangs een verontrust telefoontje van haar moeder in Enschede. Het moest wel heel erg zijn met de criminaliteit in de stad van haar dochter. Ze had kennelijk veel televisie gekeken de laatste tijd.

Beide gegevens zijn afkomstig uit de driedelige documentaire Almere kiest van Jacco Groen. Die in samenwerking met Omroep Flevoland tot stand gekomen reeks wordt op zaterdagmiddagen uitgezonden door de NPS. Er kijken echter veel meer mensen ’s avonds naar de actualiteitenrubrieken, die vrijwel zonder uitzondering in hun verslaggeving van de gemeenteraadsverkiezingen een speerpunt maken van Almere. De reden is natuurlijk dat de Partij voor de Vrijheid (PVV) alleen daar en in Den Haag deelneemt. En de partij van Wilders tamboereert op het thema veiligheid, met de televisiejournalistiek in haar kielzog.

Netwerk (NCRV) vertoont elke avond een reportage onder de noemer Stand.Almere. Steevast worden daarin winkeliers aan het woord gelaten over de ernst van de situatie. Vrijdag meldde ook de plaatsvervangend korpschef van Flevoland dat er goede resultaten werden behaald in de misdaadbestrijding, maar die mededeling werd prompt weer gerelativeerd door een middenstander, die de afname van het aantal overvallen toeschreef aan een geringere bereidheid tot het doen van aangifte.

Het verschil tussen een documentaire benadering als die van Jacco Groen en de oppervlakkiger verslaggeving van de nieuwsrubrieken pakt in dit geval nogal desastreus uit. De herhaalde aandacht voor de vermeende onveiligheid wordt zo een ‘feit’. De angst voor de PVV, of liever voor het niet serieus nemen van de bezorgde burger, leidt juist tot het sterken van de potentiële PVV-kiezer in zijn overtuiging dat er iets grondig mis is in Almere.

Ook Nova maakt een tournee door het land. Het blijkt niet eenvoudig om lokale twistpunten in Groningen of Maastricht in een kort gesprek met twee plaatselijke politici interessant te maken voor de kijker van elders.

Je moet echt iets dieper duiken in zulke conflicten op gemeentelijk niveau om die in een breder perspectief te kunnen plaatsen. Het lukte zondag wel in Zembla (VARA/NPS) in een aflevering geheel gewijd aan Den Helder. Daar vertrokken de afgelopen tijd een paar burgemeesters en wethouders voortijdig. Om de stad weer een beetje bestuurbaar te maken, trad een daadkrachtig college aan, met grootste plannen. Het vergeet daarbij te luisteren naar de burger, die nu bozer is dan ooit.

    • Hans Beerekamp