Luidruchtige uittocht uit Sint-Jan

Tumult bepaalde gisteren de ochtendmis in de Sint-Jan in Den Bosch. Homoseksuelen en sympathisanten pleitten voor tolerantie van de kerk.

Plebaan Geertjan van Rossem tijdens de mis van gisterochtend in de Sint-Jan in Den Bosch. Drie demonstranten in roze habijten luisteren naar hem. Foto Vincent van den Hoogen Nederland, Den Bosch, 28-02-2010; Protestactie van homo's en sympathisanten tegen de weigering van de Rooms Katholieke kerk om de hostie aan homo's uit te reiken. Er werden roze hosties uitgedeeld voorafgaand aan de mis van 10.00 uur, stickers opgeplakt, en diverse mensen gaven gekleed met een roze sjaal, bloemen of zelfs gewaden uiting aan hun protest. Voor de reguliere kerkbezoekers was het een rommelige mis, ook nu weer zonder heilge communie. Toen Plebaan Van Rossum sprak over "een juiste beleving van de seksualiteit", klonk er boegeroep, voetengestamp, iemand riep "hypocriet!", gevolgd door applaus, toen Plebaan van Rossum zelf wel een hostie nam. Daarna verlieten vele homo's de kerk. Foto Vincent van den Hoogen/HH

Bij de ingang van de kerk werden roze hosties uitgedeeld door een travestiet en zoenden twee vrouwen elkaar naast een bord met de tekst ‘Liefde is geen zonde’. Enkele vrouwen hadden zich in roze habijten gehuld. Veel aanwezigen bij de ochtendmis in de Sint-Jan in Den Bosch droegen roze driehoeken met daarop de tekst ‘Jezus sluit niemand uit’.

Aanleiding voor het tumult bij de mis was de weigering van pastoor Luc Buyens van de Parochie Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopneming in Reusel, Noord-Brabant, om de hostie uit te reiken aan de plaatselijk Prins Carnaval, Gijs Vermeulen, begin vorige maand tijdens de zogeheten Carnavalsmis. De reden was dat Vermeulen openlijk homoseksueel is en samenwoont met zijn vriend.

De weigering had tot gevolg dat homoseksuelen de zondag erop massaal de mis in Reusel bijwoonden. Buyens besloot daarop niemand de hostie uit te reiken, naar later bleek na overleg met de bisschop van Den Bosch, Antoon Hurkmans. Homobelangenorganisatie COC en de Gay Krant, maar ook Lilianne Ploumen, voorzitter van de PvdA en katholiek, riepen vervolgens homoseksuelen en sympathisanten op gisteren naar de mis in de Sint-Jan te komen.

Tientallen homoseksuelen en sympathisanten verlieten gisteren luidruchtig de kerk nadat plebaan (pastoor van een bisschopskerk) Geertjan van Rossem in zijn preek had gesteld dat „de juiste beleving van seksualiteit” deel uitmaakt van de voorwaarden om ter communie te kunnen gaan.

Aan het begin van de eucharistieviering hadden enkelingen al boe geroepen bij Van Rossems aankondiging dat de kerk geen hosties zou uitreiken, omdat die „het voorwerp en de publieke speelbal zouden worden van protestacties en demonstraties”.

Toen de uittocht na Van Rossems opmerking over de juiste beleving van seksualiteit begon, werd door sommigen We shall overcome aangeheven, het protestlied van Amerikaanse zwarten in de strijd om burgerrechten in de jaren zestig.

In de kathedraal bewaarde een particuliere bewakingsdienst de orde. Buiten stond politie, die niet in actie is gekomen.

Een gesprek tussen bisschop en plebaan enerzijds en Vera Bergkamp, vice-voorzitter van het COC, en hoofdredacteur Henk Krol van de Gay Krant anderzijds, liep vrijdag op niets uit. Het bisdom liet vrijdagavond weten de hostie zondag niet te zullen uitreiken.

Vera Bergkamp stelt vast dat „mensen zich, ondanks het rumoer, waardig gedragen hebben.” „Van Rossem zocht de confrontatie en de polarisatie op met zijn opmerkingen, die onnodig waren en kwetsend. Het was letterlijk en figuurlijk koud in de kerk. Wij hadden geen enkele reactie voorbereid. De mensen reageerden spontaan. We zijn bezorgd over de scherp conservatieve lijn die zich in Den Bosch aftekent.”

Bergkamp blijft de dialoog belangrijk vinden, zegt ze. „We zullen opnieuw het initiatief nemen voor een gesprek met de bisschop, want ik neem aan dat het bisdom de gang van zaken ook niet prettig vindt. Levert dat niets op, dan zullen we nog zeker zes zondagen oproepen naar de mis te komen. Zeven is een mooi bijbels getal. En laten we niet vergeten dat veel parochies van homoseksualiteit geen enkel probleem maken.”

De woordvoerder van het bisdom in Den Bosch zei het spijtig te vinden dat de eucharistieviering voor de gewone kerkgangers is verstoord. „Actievoeren om daarmee de communie af te dwingen is niet de juiste weg”.

    • Pieter Kottman