Lessen Nederlands kun je eigenlijk ook zelf betalen

Abdel Mouhcin el Kadaoui beschrijft hoeveel moeite hij moest doen om een taalcursus Nederlands te krijgen (Opiniepagina, 25 februari). In reactie hierop het volgende. Het bouwwerk van inburgeringscursussen waarmee de ervaren roc’s vóór 2007 inburgeraars van taalcursussen-op-maat voorzagen, is tot de grond toe afgebroken door de Inburgeringswet van Rita Verdonk die in 2007 van start ging. Toch zijn er nog steeds roc’s die integere inburgeringscursussen geven met dezelfde fijnmazigheid van destijds. Zo bieden wij analfabete inburgeraars maatwerk tot taalniveau A1/A2, laagopgeleiden tot inburgeringsniveau A2, en hoger opgeleiden de staatsexamentrajecten naar B1 en B2 en instroom in beroepsonderwijs. Door de negatieve publiciteit over inburgeringscursussen ziet men dit weleens over het hoofd.

Wat dan te zeggen over El Kadaoui en zijn gramschap over de inburgeringspraktijk in Rotterdam? Ten eerste dat hij onwaarheden debiteert. Hij zou een inburgeringsdiploma op A1 bezitten, terwijl het inburgeringsexamen voor nieuwkomers na 2007 op A2 ligt. Maar het meest valt in het oog dat El Kadaoui, hoogopgeleid en wel, niet in staat blijkt zelf in 2,5 jaar basaal Nederlands te leren. Waarom eigenlijk meent hij in aanmerking te komen voor een door de staat gesubsidieerde cursus? Waarom zijn lessen niet zelf betaald, zoals andere EU-immigranten deden, waarom geen zelfstudiemethode aangeschaft om niveau A2 te bereiken? Waarom legt hij de schuld bij de gemeenschap, in plaats van bij zichzelf?

E.T.Termeer

Docent NT2 ID College Gouda

    • E.T.Termeer Docent Nt2 Id College Gouda