Kies maar: een tweede tv of meer veiligheid

De heren Gradus en Eijffinger van het CDA betogen dat hogere inkomsten niet het gat in de schatkist mogen dichten (Opiniepagina, 23 februari). De hogere lasten zouden grote schade aan de economie toebrengen. Vergelijkbare geluiden zijn te horen bij D66 en VVD. Vreemd genoeg denken de rechtse partijen niet dat de overheid efficiënter kan heffen, hoewel ze in de regel wel denken dat de overheid veel efficiënter kan werken. Dat is des te vreemder omdat het Nederlandse belastingstelsel grote gaten in de grondslagen kent. Die gaten hebben soms bedoelde effecten, zoals de aanschaf van zuinige lease-auto’s, maar vaak ook onbedoelde effecten die juist schadelijk voor de economie zijn. Voorbeeld: de renteaftrek, feitelijk een subsidie op schuld, die het nemen van schuld aanmoedigt. Dit is uitermate riskant gebleken.

De lastendruk in Nederland komt ongeveer overeen met het OESO-gemiddelde. Landen als Denemarken, Oostenrijk, Frankrijk en Zweden kennen een veel hogere lastendruk. En dit zijn geen landen die een grote economische achterstand op Nederland hebben, integendeel. De economische schade van belastingen is dan ook een politieke drogreden om te pleiten voor een kleine overheid en voor een goedgevulde portemonnee. De keuze is eenvoudig: is de derde vakantie of de tweede flatscreen u meer waard dan gezondheid en veiligheid? Belasting is de prijs die moeten willen betalen voor kwaliteit van leven en samenleven. Niet meer, niet minder.

Paul Tang

Kamerlid namens de PvdA

    • Paul Tang Kamerlid Namens de Pvda