Is het dan zo erg als we topposities mislopen?

Jaap de Hoop Scheffer zegt dat het hem als NAVO-chef niet is gelukt duidelijk te maken dat de missie in Afghanistan noodzakelijk is ter bestrijding van het terrorisme (NRC Handelsblad, 25 februari). Dan zou je verwachten dat hij die noodzaak in het interview wel duidelijk maakt. Maar die hoop blijkt ijdel. Hij uit vooral zijn zorgen over het aanzien van Nederland als we niet toezeggen nog een jaar in Uruzgan te blijven. Nederland kan wel eens een benoeming op een internationale post mislopen geen uitnodiging voor de G20 meer ontvangen en bij een vergadering op het NAVO-hoofdkwartier pas als laatste aan bod komen. Zouden we hier echt van wakker moeten liggen? Een klein land als Nederland moet zichzelf niet overschatten.

Wat ik mis is een uitleg waarom een jaar langer in Uruzgan blijven om daar dan toch in 2011 te vertrekken de wereld zou helpen in zijn strijd tegen het terrorisme. Is in 2011, wanneer ook de VS zich uit Afghanistan gaan terugtrekken, het terrorisme een halt toegeroepen en Afghanistan een stabiel en democratisch land zonder geweld? In zulke sprookjes geloof ik niet.

Jan Roelfsema

Voorschoten

    • Jan Roelfsema