De Hoop Scheffer had een oplossing moeten zoeken

Wat me verbaast is dat Jaap de Hoop Scheffer, toen hij besefte dat de Nederlandse politiek zich in meerderheid opstelde achter de beëindiging van de missie in Uruzugan per 2010, als secretaris-generaal van de NAVO niet alles in het werk heeft gesteld om ons land een elegante oplossing te bieden om zonder politieke schade voor Nederland en de NAVO in Afghanistan te blijven. Had het niet voor de hand gelegen dat uitgerekend deze secretaris-generaal pogingen in het werk stelde om tijdig een andere leading nation te zoeken in Uruzgan en Nederland uit te nodigen om met een ander type missie in Uruzgan of elders in Afghanistan aanwezig te blijven, vooropgesteld dat zijn bezorgdheid over politieke averij hem ernst was? Uit het interview blijkt niet dat zoiets zelfs maar is geprobeerd, integendeel: er is in Atlantisch automatisme uitsluitend naar Washington gekeken, in de stellige verwachting dat Nederland zou volgen. Is dat niet een wat schraal scenario voor wie meent de wereld te overzien?

Bob Lagaaij

Middelburg

    • Bob Lagaaij Middelburg