Correcties & aanvullingen

Kabinetten sinds 1945

De graphic bij het artikel Een week vol van rancune en wantrouwen (20 februari, pagina 3) rangschikt enkele kabinetten onder de categorie ‘voortijdig gevallen’, die eerder te kwalificeren zijn als overgangskabinetten, geformeerd om vervroegde verkiezingen uit te schrijven. Voorts viel het kabinet-Van Agt I niet en trad het kabinet-Beel I af om een grondwetswijziging. Een juiste graphic staat op www.nrc.nl/valkabinet

Strafdienstplicht

Het bericht CDA: allochtone crimineel harder aanpakken (22 februari, pagina 7) vermeldt dat het CDA strafdienstplicht wil invoeren voor criminele allochtone jongeren. De partij wil dat voor zowel autochtone als allochtone probleemjeugd.