nrc.nl/expert

Kies ‘ja, tenzij’ bij orgaandonatie

De overheid wil het publiek met campagnes overhalen om zich vrijwillig als orgaandonor te laten registreren. Maar de meerderheid van de bevolking wil allang een ‘ja, tenzij’-syteem voor donorregistratie.