Kort nieuws Economie

Vattenfall halveert investeringen in windenergie

Door een onzer redacteuren

Rotterdam, 18 febr. Het Zweedse energiebedrijf Vattenfall halveert zijn investeringen in windenergie, mede als gevolg van de overname van Nuon vorig jaar. Het Zweedse bedrijf neemt hierdoor ook de bouw van de Magnum-centrale in de Eemshaven over, waaraan Nuon was begonnen. Dat project vergt een miljardeninvestering. Een woordvoerster van het Zweedse bedrijf laat weten dat de bouw van de Magnum-centrale, die op gas, kolen en biomassa gaat draaien, prioriteit krijgt. Dat geldt eveneens voor de bouw van twee nieuwe kolencentrales in Duitsland. Door de economische crisis en de sterk gedaalde prijzen voor gas en kolen is het nu economisch aantrekkelijk om gas- en kolencentrales te bouwen. Voor de periode 2009-2013 had Vattenfall geraamd 3,7 miljard euro uit te geven aan de bouw van windparken. In het nieuwe vijfjarenplan (2010-2014) is dat bedrag teruggeschroefd naar 2 miljard euro. De woordvoerster benadrukt dat die dip tijdelijk is.

Gedupeerde zzp’er krijgt hulp Donner

Door een onzer redacteuren

Rotterdam, 18 febr. Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken, CDA) komt de zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) die door uitkeringsinstantie UWV van fraude werden beschuldigd tegemoet. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Donner dat hij maatregelen zal treffen om de gedupeerden te helpen. Vorige week concludeerde de nationale ombudsman dat een groep werklozen die gebruik maakte van de zogeheten startersregeling niet goed is voorgelicht door het UWV. Daardoor kregen zo’n drieduizend startende zzp’ers hoge boetes en moesten zij hun WW-uitkering terugbetalen. Donner wil lopende beroeps- en bezwaarzaken tegen deze strafmaatregelen nu opnieuw laten bekijken. Ook worden de zzp’ers die geen protest aantekenden tegen de sancties, actief benaderd om hun zaak opnieuw te bezien. Vakcentrale FNV vindt dat Donner niet ver genoeg gaat en dat ook afgesloten rechtzaken tegen zzp’ers over moeten.

Weer 11.000 werklozen erbij

Door een onzer redacteuren

Rotterdam, 18 febr. De werkloosheid is in de maand januari met 11.000 gestegen. Volgens de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek staat de teller nu op 435.000 werklozen, ofwel 5,6 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 3,9 procent. Het afgelopen half jaar steeg het aantal werklozen met gemiddeld 10.000 per maand. Naar verwachting zal dit patroon zich voortzetten: het Centraal Planbureau voorspelt een toename van de werkloosheid naar gemiddeld 500.000 in 2010.