Bomen lozen moerasmethaan

Er lijkt een sluitende verklaring gevonden voor de hoge concentraties methaangas die boven mangrovebossen en tropische regenwouden worden gemeten. Het blijkt dat bomen die wortelen in natte grond waarin veel methaan voorkomt dit gas effectief de lucht in kunnen pompen. Onderzoekers van Portland State University stelden dit vast bij kasproeven met Amerikaanse soorten es, populier en wilg. Zij rapporteren deze week in Geophysical Research Letters.

Methaan is een sterk broeikasgas waarvan de concentratie in de atmosfeer gestaag stijgt. Het komt onder meer vrij bij natte rijstbouw, uit de magen van herkauwers en bij het verstoken van biomassa. In 2006 ontstond opwinding toen volgens een artikel in Nature zou zijn aangetoond dat bomen methaan maken. Tot dan werd aangenomen dat alleen speciale bacteriën dat konden onder strikt zuurstofloze omstandigheden. Het leek of bossen bijdroegen aan het broeikaseffect.

Vorig jaar bewees onderzoeker Ellen Nisbet dat in de Nature-studie een verkeerde conclusie was getrokken: bomen maken niet zelf methaan, ze transporteren het alleen maar. De wortels nemen het op met het water en uiteindelijk wordt het gas door de bladeren in de lucht gebracht.

De bomen die Andrew Rice uit Portland onderzocht, groeiden in kuipen met zandige leem en stro en een overmaat water. In die modder ontstond veel methaan en de bomen pompten dat efficiënt de kas in, zij het niet zo efficiënt als rijstplanten. Veel bomen uit de mangrovebossen en regenwouden van de Amazone, de Congo en Indonesië staan met de voeten in het water, evenals die van de toendra’s. Als alle bomen evenveel methaan produceren als die in de kas van Rice pompen ze 60 megaton methaan de lucht in. Dat is 10 procent van de wereldproductie.