Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Onderwijs

Uitstel mbo-vernieuwing gesteund

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het uitstel van de invoering van het competentiegericht onderwijs in het mbo. Het CDA en de PvdA vinden dat de onderwijsvernieuwing „beter goed dan te snel” kan worden ingevoerd.

Het competentiegericht onderwijs is een nieuwe onderwijsmethode in het mbo, waarbij leerlingen praktijkgerichter worden opgeleid dan voorheen. Vorige week bleek dat staatssecretaris Van Bijsterveldt de invoering ervan een jaar heeft uitgesteld, tot augustus 2011. Eerder was de invoering al van 2008 naar 2010 verschoven.

De Tweede Kamerleden Jack Biskop (CDA) en Staf Depla (PvdA) vinden wel dat docenten voldoende moeten worden blijven betrokken bij de invoering van de vernieuwing. De Raad van State stelde vorige week dat die docentbetrokkenheid ondermaats is.

De SP is kritischer. Volgens Tweede Kamerlid Jasper van Dijk van de socialisten toont het uitstel nog eens aan dat het competentiegericht onderwijs invoeringsproblemen kent. „Ik zie dit als een concessie aan de critici.”

Een woordvoerder van Van Bijsterveldt stelt dat het uitstel de situatie niet wezenlijk verandert, aangezien de verwachting is dat 97 procent van de mbo-opleidingen in augustus 2010 al competentiegericht werkt.

De MBO Raad, schoolbesturenvereniging in het mbo, stelt dat de scholen al langer op de hoogte waren van het uitstel. Voorzitter Geerten Geerts van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs noemt het „teleurstellend” dat Van Bijsterveldt de invoering van het competentiegericht onderwijs laat afhangen van trage scholen.