Weer uitstel voor mbo

De invoering van het competentiegericht onderwijs in het mbo wordt een jaar uitgesteld tot augustus 2011. Dat blijkt uit de deze week gepubliceerde memorie van toelichting bij een wetsvoorstel van staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA). Het competentiegericht onderwijs is een meer praktijkgerichte onderwijsmethode die volgens critici vaardigheden aanleert ten koste van kennis.

Eerder was invoering al uitgesteld van 2008 naar 2010. Van Bijsterveldt wilde alleen trage opleidingen meer uitstel geven. Dat blijkt te ingewikkeld. Daarom is de invoering nu voor ieder tot 2011 uitgesteld.

De Raad van State bleek gisteren kritisch over het wetsvoorstel. Volgens het raadsadvies zijn docenten onvoldoende betrokken bij de onderwijsvernieuwing. Van Bijsterveldt concludeert volgens de Raad ook ten onrechte dat invoering „de steun van betrokkenen heeft”. Bestuurders en managers zijn aanmerkelijk positiever dan docenten en bedrijven. Mede gelet op de commissie-Dijsselbloem, die in 2008 adviseerde dat toekomstige onderwijsvernieuwingen voldoende draagvlak moeten genieten, adviseert de Raad dat Van Bijsterveldt „voldoende rekening” moet houden met bezwaren.