De Hoop Scheffer laakt Irak onderzoek

Oud-minister van Buitenlandse Zaken Jaap de Hoop Scheffer is verbaasd over de reactie van het kabinet op het rapport van de Commissie Davids die onderzoek deed naar de Nederlandse besluitvorming rond de oorlog in Irak. Volgens hem had het kabinet wel degelijk de nodige tegenargumenten in kunnen brengen.

In een vraaggesprek met de Volkskrant noemt de CDA-politicus het vandaag „raar en onjuist” dat de conclusies van de commissie Davids als de enige waarheid worden beschouwd. „Daarmee zijn alle bevindingen van Davids als het ware ex cathedra geworden; de commissie verkondigt de waarheid en er kan niet meer over gedebatteerd worden”. Hij voegt hier aan toe dat in het dossier van de commissie Davids veel zaken staan „waarover wel degelijk gedebatteerd kan worden”.

De Hoop Scheffer was in 2002 en 2003 één van de hoofdrolspelers bij het bepalen van de Nederlandse positie ten aanzien van de oorlog in Irak. Sinds de presentatie van het rapport van de commissie Davids, vorige maand, koos hij ervoor te zwijgen. Hij liet het bij een algemene opmerking tijdens een radio-interview.

Nu de Tweede Kamer volgende week over het rapport en de kabinetsreactie zal discussiëren heeft De Hoop Scheffer gekozen voor de tegenaanval. Hij zegt het op belangrijke punten „oneens” te blijven met de Commissie Davids. Zo zijn er volgens hem geen nieuwe inzichten over het volkenrechtelijk mandaat ontstaan. Ook hecht de commissie veel te veel waarde aan een brainstormsessie die hij met enkele topambtenaren heeft gehad, zegt hij. De Hoop Scheffer: „Ik heb dat in mijn gesprek met de commissie uitgelegd. Kennelijk heeft men daar geen geloof aan gehecht. Jammer”. Er is volgens hem een „karikaturaal” beeld geschetst.

Ook bestrijdt hij dat indertijd de Tweede Kamer onvoldoende is geïnformeerd en premier Balkenende onvoldoende leiding gaf.