OM slikt strafeis in tegen advocaat

In de strafzaak tegen advocaat Jacob Cornegoor heeft het Openbaar Ministerie de strafeis moeten aanpassen, omdat een van de gewenste straffen wettelijk niet mogelijk is.

Justitie, die Cornegoor verdenkt van valsheid in geschrifte rondom het Rotterdamse havenschandaal, wilde de Amsterdams advocaat een beroepsverbod voor twee jaar laten opleggen. Dat is een sanctie die voor de beroepsgroep advocaten niet in het Wetboek van Strafrecht voorkomt. Rechters kunnen onder meer wel ambtenaren en militairen uit hun functie zetten, maar niet advocaten.

Nadat de verdediging van Cornegoor het Openbaar Ministerie op de omissie had gewezen, trok officier van justitie Koos Plooij de strafeis in. De twee andere strafeisen blijven overeind: een werkstraf van 240 uur en een boete van 50.000 euro (of 1 jaar gevangenisstraf als die niet betaald wordt).

Cornegoor wordt ervan verdacht de Duitse Commerzbank opzettelijk op het verkeerde been te hebben gezet door in zogeheten legal opinions te verklaren dat Havenbedrijf-directeur Scholten bevoegd was garanties te verstrekken voor leningen ter waarde van ruim 38 miljoen euro van Commerzbank. Later bleek dat hij volledig op eigen houtje had geopereerd en de garanties in het geheim had gegeven. De Duitse bank probeert bij de civiele rechter 20 miljoen terug te vorderen bij het havenbedrijf en heeft zowel Cornegoor als zijn kantoor Spigthoff aansprakelijk gesteld.

De verdediging van Cornegoor stelt dat de opinies niet onjuist of vals zijn, en dus niet strafbaar kunnen zijn. De raad van commissarissen van het havenbedrijf had de garanties weliswaar moeten goedkeuren, maar Scholten had als enig directeur extern wel de bevoegdheid ze te geven. De rechtbank doet eind maart uitspraak.

Havenschandaal: pagina 14