Kort Europees

‘Commissie is te vaag over aanpak van namaak’

Den Haag, 11 febr. - De doelen die de Europese Commissie heeft gesteld om namaakartikelen aan te pakken, zijn „vaag, niet specifiek of meetbaar”. Dat constateert de Algemene Rekenkamer in haar jaarlijkse zogeheten EU-trendrapport, dat de Rekenkamer gisteren publiceerde. De Organisatie voor Economische Samenwerking (OESO) schat de wereldwijde economische schade voor producenten als gevolg van namaak op 100 tot 200 miljard dollar (72,5 tot 145 miljoen euro). Volgens de Europese Commissie worden steeds vaker vervalste medicijnen, kleding, cd’s en dvd’s onderschept. Verder gebruikt zowel Nederland als Europa overzichten met cijfers over namaakgoederen die onnauwkeurig en niet compleet zijn. Toch worden die cijfers gebruikt in openbare stukken en voor het formuleren van nieuw beleid, stelt de Rekenkamer. (ANP)

Kroes was bíjna het zuinigst in Brussel

BRUSSEL, 11 febr. - Eurocommissaris Neelie Kroes heeft vorig jaar bijna het laagste bedrag aan onkosten gedeclareerd bij de Europese Commissie. Dat blijkt uit een overzicht dat de Europese Commissie heeft verstrekt aan RTL Nieuws. Kroes declareerde bijna 55.000 euro. Van haar 26 collega’s kwamen alleen lagere declaraties van de Litouwer Algirdas Semeta (Begroting) en de Roemeen Leonard Orban (Meertaligheid). In totaal gaf de Europese Commissie vorig jaar bijna 4 miljoen euro uit aan vergoedingen voor reizen en representatie van eurocommissarissen. Het grootste deel van dat bedrag ging naar voorzitter José Manuel Barroso (730.000 euro), die bijna voortdurend op pad is: in 2009 was hij 200 dagen van huis voor werkbezoeken. (ANP)