Onderwijsinspectie: nog eens 500 mbo-opleidingen 'zwak'

Nog eens vijfhonderd opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs hebben van de Inspectie van het Onderwijs het predicaat ‘zwak’ gekregen. Dat heeft een woordvoerder van de inspectie bevestigd. Vorige week maakte de inspectie bekend dat 64 opleidingen ‘zeer zwak’ zijn.

De inspectie controleert opleidingen op twee hoofdzaken. Ten eerste de opbrengst. Dat gaat om zaken als de examenscores en het rendement – hoeveel leerlingen blijven zitten? Ten tweede de ‘kwaliteit van het onderwijsleerproces’, bijvoorbeeld de leerstof en het schoolklimaat. Als een van de twee hoofdzaken niet in orde is, geldt een opleiding als „zwak”. Pas als een opleiding op beide fronten faalt, krijgt ze het predicaat „zeer zwak”.

De lijst met vijfhonderd zwakke mbo-opleidingen is niet als zodanig gepubliceerd. De bekendmaking van de 64 zeer zwakke opleidingen leidde de afgelopen week tot ophef over de kwaliteit van het mbo. Die ophef mondt uit in een demonstratie van leerlingen en leraren in het mbo, vanmiddag in Den Haag.

De MBO Raad, vereniging van schoolbesturen in het mbo, zei vorige week dat 10.936 van de 11.000 mbo-opleidingen van voldoende kwaliteit zouden zijn. Op het gegeven dat nog eens 500 opleidingen zwak zijn, kan de koepel nog niet reageren, zegt een woordvoerder. „We wachten af waar de inspectie mee komt.”

De inspectie sluit niet uit dat de lijst met zeer zwakke opleidingen nog groeit. Tot nu toe is de controlerende instantie vooral afgegaan op „signalen”, bijvoorbeeld slechte examenresultaten, klachten van ouders of berichten in de media.

De mbo-leerlingen die vanmiddag demonstreren, zullen pleiten voor voldoende onderwijskwaliteit en tegen de grote lesuitval. Voor dat laatste onderwerp maakt stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch (Amsterdam Slotervaart) zich hard in zijn wijk. „Roosters kloppen niet of komen te laat, kinderen krijgen maar drie van de vijf dagen les, leerlingen krijgen een jaar of meer geen Nederlands of Engelse les. Dat kan niet. De lesuitval moet worden aangepakt.”

Na de demonstratie van vanmiddag spreekt de Tweede Kamer over de zwakke opleidingen in het mbo. De PvdA en de SP hebben Kamervragen gesteld.