Geen autisme door mazelenprik

Mazelen
Mazelen

De redactie van The Lancet is eindelijk om. Het artikel uit 1998 waarin staat dat kinderen autisme kunnen krijgen door een mazelenvaccinatie is teruggetrokken. Daarmee bestaat het niet meer.

Het artikel was ruim een decennium omstreden. Het beschreef de ziektegeschiedenis van twaalf kinderen die kort na hun vaccinatie met het bof-mazelen-rodehondvaccin darmziekten en autistische verschijnselen kregen. Hoofdonderzoeker was dr. Andrew Wakefield.

Eind vorige week oordeelde het Britse medisch tuchtcollege (de General Medical Council) dat Wakefield oneerlijk en onverantwoordelijk heeft gehandeld. De tuchtzaak ging niet om de vraag of het nu waar was wat Wakefield in zijn onderzoek had gevonden, maar of de procedures juist waren. Dat waren ze niet.

De kinderen die aan het onderzoek meededen, waren van tevoren geselecteerd. Wakefield schreef in zijn artikel echter dat het alle kinderen waren die binnen een bepaalde periode in het ziekenhuis werden aangemeld. Ook hadden ethische commissies van de deelnemende ziekenhuizen het onderzoek niet goedgekeurd. De tuchtzaak duurde 2,5 jaar en was een van de langstdurende uit de geschiedenis van het tuchtcollege.

De redactie van The Lancet heeft nu waarschijnlijk dankbaar de gelegenheid aangegrepen om Wakefields artikel te schrappen. Al tijdens de publicatie lag het onderzoek onder vuur. De toenmalige hoofdredacteur Richard Horton vond indertijd dat ook ongeloofwaardige resultaten van op het oog goed onderzoek moesten worden gepubliceerd. De wetenschap moest de controverses niet uit de weg gaan, hoewel er gelijk een kritisch commentaar verscheen in The Lancet.

Wakefield mobiliseerde echter het publiek. Het artikel bevestigde de anti-prikbeweging. Meer dan 20 procent van de ouders liet zijn kinderen niet meer tegen mazelen inenten. Bij een daarop volgende mazelenuitbraak stierven twee kinderen.

In 2001 nam Wakefield ontslag. In 2004 trokken tien van de twaalf mede-auteurs van Wakefield zich terug, de redactie van The Lancet overlaadde Wakefield met kritiek. In 2008 verscheen een boek waarin auteur Offit Wakefields werk genadeloos ontleedde. Nu heeft The Lancet de schandvlek uit zijn annalen verwijderd.