Is dat zeker, minder files door kilometerheffing?

Waar Kamerlid Kees Vendrik (GroenLinks) de wijsheid vandaan haalt dat bij invoering van de kilometerheffing de files met maar liefst 58 procent zullen verminderen, is een raadsel (Opiniepagina, 28 januari). De hoogte van de tarieven is namelijk nog onbekend.

Bovendien hebben de openbaarvervoerbedrijven al aangegeven de spitstarieven te zullen verhogen bij invoering van de kilometerheffing. Dat is logisch, want ook zij zitten tijdens de spits aan het plafond van hun capaciteit. Als men zich aan de belofte houdt dat de inkomsten van de Staat niet mogen stijgen, zal het tarief weleens niet hoog genoeg kunnen zijn om structureel effect te hebben.

Dat de kilometerheffing vervolgens energie slurpende auto’s aanpakt is overbodig, want dat gebeurt al via de accijns op brandstoffen, en wel op een veel eerlijker manier omdat automatisch zowel met de voertuigkenmerken als met de rijstijl van de bestuurder rekening wordt gehouden. Een sportieve rijstijl leidt tot een hoger brandstofverbruik en dus hogere uitstoot. Als Vendrik het milieu werkelijk wil ontlasten, dan zou hij voor accijnsverhoging moeten kiezen. Daar gaat een veel beter milieu-effect van uit dan van de kilometerheffing, tot die conclusie komt ook het platform Anders Betalen voor Mobiliteit (ABvM).

Een andere misvatting van Vendrik is dat er bij invoering van de kilometerheffing miljarden bezuinigd kunnen worden op aanleg en onderhoud van wegen. Niet alleen zijn nog jarenlang investeringen nodig om de achterstand in te lopen, maar zodra de economie weer aantrekt zal het beslag op de infrastructuur sterk toenemen.

Tot slot gaat Vendrik er ten onrechte van uit dat de ANWB slechts verstokte automobilisten onder de leden telt. Minister Eurlings (Verkeer, CDA) doet er dus verstandig aan rekening te houden met de gevoelens die bij deze groep leven.

F. van de Camp

Docent commerciële en economische vakken Fontys Hogescholen, Nuenen