Opinie

Een van vijfentwintig nieuwe kolencentrales

Kolencentrale in het Duitse Neurath (Foto Reuters)Kolencentrale in het Duitse Neurath (Foto Reuters)

In het land dat zich erop voorstaat tot 2020 geen twintig, geen dertig maar zelfs veertig procent broeikasgassen te zullen reduceren, zullen in de komende jaren 25 nieuwe kolencentrales verrijzen. Een daarvan komt in Mannheim. Het gaat om een centrale met een capaciteit van 900 MW – dat is het dubbele van de twee oude centrales die hij zal vervangen.

Het Wereldnatuurfonds heeft nu in Brussel een klacht ingediend tegen de bouwvergunning, die in juli is verleend. Volgens het WNF mag een vergunning pas verleend worden als de bouwer kan aantonen dat er op termijn mogelijkheden zijn om de uitgestoten kooldioxide op te vangen en op te slaan. Dat hebben de bouwers zelfs niet onderzocht. Volgens het WNF zal de nieuwe centrale 750g/kwh aan CO 2 uitstoten, jaarlijks zo’n vijf miljoen ton. (lees hier en hier berichten)

Eerder probeerde BUND, een Duitse milieugroep, ook al de bouwvergunning aan te vechten. Maar deze organisatie deed dat op basis van de traditionele schadelijke stoffen (zoals zwaveldioxide, stikstof en kwik) die in de atmosfeer terecht zouden kunnen komen. Probleem is, aldus BUND, dat CO2 in de Duitse en Europese milieuwetgeving niet als een schadelijke stof wordt gezien - anders dan sinds kort in de VS.

Pikant aan de klacht is dat Günther Oettinger minister-president in Baden-Würtemburg was toen de vergunning werd verleend. En uitgerekend vandaag wordt hij in het Europees Parlement aan de tand gevoeld omdat hij de nieuwe eurocommissaris voor Energie moet worden.

Het besluit moet, als het aan het WNF ligt, een precedent scheppen voor nieuwe vergunningen. Bovendien kan het bijdragen, hoopt de milieuorganisatie, aan het besef dat er richtlijnen moeten komen voor de uitstoot van alle nieuw te bouwen centrales op basis van fossiele brandstoffen - net als in de VS.

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.