Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Rampen

Spelen op Mars

Wetenschapsbijlage 24-12

Naar aanleiding van de interessante wetenschapsbijlage ‘Spelen op Mars’ enige opmerkingen over de atmosfeer van Mars. Algemeen wordt aangenomen dat de atmosfeer van een planeet een gevolg is van vulkaanuitbarstingen. De vraag is waarom Mars, in tegenstelling tot de aarde, zijn atmosfeer niet heeft vastgehouden. Mars bevindt zich 1,5 maal zo ver van de zon als de aarde, dus ontvangt minder dan de helft van de zonnestraling, de zwaartekracht is 40 procent van die op aarde en de ontsnappingssnelheid bedraagt slechts 5 km/s (bij de aarde 11,2 km/s). Toch zou dit voldoende moeten zijn om een atmosfeer aan Mars gebonden te laten zijn omdat de temperaturen zoveel lager zijn dan op aarde.Een verklaring kan zijn dat Mars geen magnetisch veld heeft. In tegenstelling tot de aarde, waar het aardmagnetisch veld hoogenergetische, elektrisch geladen deeltjes van de atmosfeer afschermt, kunnen deze bij Mars direct de atmosfeer binnendringen en gasmoleculen ‘wegschieten’. Over miljarden jaren kan de atmosfeer vrijwel geheel verdwenen zijn. Anderzijds, Venus heeft geen magnetisch veld en een zeer dichte atmosfeer. Een soortgelijk probleem doet zich voor met methaan als indicator van eventueel leven. Titan (maan van Saturnus) is vergeven van methaan, men vermoedt er zelfs oceanen van methaan, maar er is geen reden (tot nu toe) om aan te nemen dat dit methaan een indicatie voor ‘leven’ is.

H. F. R. Schöyer

Zoetermeer