Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Schoon en zuinig wonen en rijden wordt beloond

Opknappen van de eigen woning en besparen van energie wordt aantrekkelijker. Ook energiezuinig autorijden wordt voordeliger. De vervuiler betaalt.

Het verlaagde btw-tarief van 6 procent voor schilderen en stukadoren wordt structureel gemaakt en verruimd. Het huis hoeft nu slechts 2 jaar of ouder te zijn, dat was 15 jaar of ouder.

Ook schoonmaakwerk in woningen wordt onder het verlaagde btw-tarief van 6 procent gebracht.

En wie zijn huis wil laten isoleren hoeft eveneens minder btw te betalen. Het laten aanbrengen van isolatiemateriaal aan dak, muur en vloer van woningen ouder dan 2 jaar valt onder het verlaagde tarief van 6 procent.

Per 1 januari wordt – op weg naar de kilometerbeprijzing – de BPM bij aankoop van een nieuwe wagen of particuliere bestelauto verlaagd. Ter compensatie wordt de motorrijtuigenbelasting verhoogd, omdat het om een budgettair neutrale operatie gaat. De tarieven van de BPM dalen hierdoor met 5 procent.

De aanschafbelasting voor nieuwe personenauto’s (BPM) wordt dit jaar voor het eerst geheven op basis van CO2-uitstoot. De BPM wordt in vier jaar omgebouwd van heffing op basis van catalogusprijs naar heffing op basis van CO2-uitstoot. Vanaf 2013 wordt de BPM uitsluitend geheven op basis van de zuinigheid van een auto.

De bonus-malusregeling en de CO2-toeslag worden dit jaar afgeschaft en vervangen door een tarief per gram CO2-uitstoot. Daarnaast is in 2010 nog een deel van de BPM gebaseerd op de catalogusprijs (27,4 procent).

Voor heel zuinige auto’s hoeft per 1 januari geen motorrijtuigenbelasting (MRB) te worden betaald. Sinds 1 januari vorig jaar bedroeg het tarief voor heel zuinige auto’s een kwart van het normale MRB-tarief.

Heel zuinige auto’s stoten maximaal 95 g/km (diesel) CO2 uit of maximaal 110 g/km (benzine, aardgas). De definitie van zeer zuinige auto’s wordt periodiek herzien.

Zuinige auto’s krijgen in 2010 en 2011 een BPM-korting. Dit jaar bedraagt de korting 750 euro. Hiermee wordt het verschil in BPM tussen zeer zuinige auto’s die van BPM zijn vrijgesteld en zuinige auto’s niet te groot. Het gaat hier om benzineauto’s met een CO2-uitstoot tussen 110 en 120 g/km en dieselauto’s en aardgasauto’s met een CO2-uitstoot tussen 95 en 120 g/km.

De nieuwe CO2-grondslag geldt voor zowel nieuwe auto’s als voor gebruikte auto’s die in de BPM worden betrokken.

De tarieven voor de motorrijtuigenbelasting voor personenauto’s, bestelauto’s van particulieren en motorrijwielen stijgen met 6,4 procent. Voor een gemiddelde benzinepersonenwagen stijgt de MRB per jaar met ongeveer 19 euro. Voor de dieselpersonenauto gemiddeld met 72 euro per jaar.