Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Schenken en erven goedkoper

De erf- en schenkbelasting gaan per 1 januari fors omlaag. Vrijstellingen voor partners en kinderen worden groter.

Voor partners gaat in de nieuwe Successiewet die per 1 januari ingaat de vrijstelling van erfbelasting omhoog van 532.570 euro naar 600.000 euro.

Onder partners worden gehuwden verstaan en daarmee gelijkgestelde geregistreerde partners. Ook ongehuwden die beiden meerderjarig zijn, een gezamenlijke huishouden voeren, een wederzijdse zorgverplichting zijn aangegaan of ten minste vijf jaar samenwonen, geen bloedverwant zijn in rechte lijn en geen meerrelaties hebben.

Ook kinderen en kleinkinderen, en ouders kunnen aanzienlijke bedragen onbelast erven. Voor ‘overigen’ geldt een vrijstelling van 2.000 euro.

Ouders mogen jaarlijks 5.000 euro aan een kind schenken. De eenmalige vrijstelling voor kinderen tussen 18 en 35 jaar wordt verhoogd naar 24.000 euro. Deze kan worden verhoogd naar 50.000 euro als de schenking wordt gebruikt voor de aankoop van een eigen huis of voor een studie.

Er komt een nieuwe vrijstelling voor schenkingen en erfenissen aan Sociaal belang behartigende instellingen (SBBI’s). Het gaat hierbij om dorpshuizen, hobbyclubs, jeugdgroepen, buurtverenigingen, personeelsverenigingen en amateursportinstellingen.

Giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) zijn voor de gever aftrekbaar voor inkomsten- of vennootschapsbelasting, en voor de ontvanger vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Per 1 januari gelden wel strengere regels voor de ANBI-status.

Het erven van een onderneming met een waarde van 1 miljoen euro is volledig vrijgesteld. Voor ondernemingen die meer waard zijn, geldt voor het meerdere een vrijstelling van 83 procent. Voor de belasting die dan eventueel nog is verschuldigd kan 10 jaar uitstel van betaling worden verkregen.

Allerlei constructies om erfrecht te ontlopen met zogeheten ik-opa-testamenten, turbotestamenten en in trusts of stichtingen ondergebracht particulier vermogen worden aangepakt. De fiscus kijkt voortaan door trusts en stichtingen heen, tenzij die zelfstandig een belastingtarief betalen van ten minste 10 procent.