Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Arbeidsmarkt

Positieve discriminatie? Het heeft me niets opgeleverd

Het effect van positieve discriminatie ten faveure van vrouwen en etnische minderheden heeft tot gevolg dat blanke mannen worden gediscrimineerd, aldus Hans Werdmölder (Opinie & Debat, 19 december). Werdmölder laat zich echter te veel meeslepen door zijn persoonlijke drama. Een blik op het personeelsbestand van de hogere overheid, de top van het bedrijfsleven, directies van financiële instellingen, redacties van diverse media en, dichter bij huis voor hem, de wetenschappelijke top, volstaat om te constateren dat daar niet overwegend vrouwen en allochtonen rondlopen. Laat ik net als hij mijn eigen casus als uitgangspunt nemen wat betreft positieve discriminatie. Na mijn afstuderen in 1988 begon ik met hoge verwachtingen te solliciteren, zeker als onderaan een advertentie stond dat bij gelijke geschiktheid de voorkeur naar een vrouw of allochtoon zou uitgaan. Ik beschikte over alle gevraagde capaciteiten en ook over het juiste opleidingsniveau. Wat kon er nog fout gaan? Maar geen van die brieven leverden zelfs maar een uitnodiging op voor een gesprek. Werkgevers gebruikten die leuze eenvoudigweg om goede sier te maken zonder daar invulling aan te willen geven.

En wat betreft zijn zeer uitgebreide netwerk verkeert Werdmölder in een iets andere positie dan vrouwen en allochtonen. Deze relatieve nieuwkomers op de arbeidsmarkt beschikken (nog) niet over dat soort goede contacten, dat vergt gewoon tijd. Tot het zover is, kunnen ze de aangeboden hulp hard gebruiken, waarbij niet eens is gezegd dat ze überhaupt iets aan die hulp hebben. Ik heb het in ieder geval op eigen kracht moeten doen, alle mooie woorden over positieve discriminatie ten spijt.

Diana Tjin-A Cheong

Amsterdam