Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politiek

Geen aandacht voor 6.200 omgekomen militairen

Erken 17 augustus 1945 als de datum van de Indonesische onafhankelijkheid, zo staat geschreven in een verzoek aan de regering (Opiniepagina, 22 december). Het lijkt alsof de opstellers van dit verzoek de geschiedenis een beetje willen herschrijven en aangeven het niet eens te zijn „met de opstelling van de Nederlandse regering toen”. Ik meen dat dit een onjuiste weg is.

Het toenmalige Nederlands-Indië maakte deel uit van ons koninkrijk. Aan de toen aanwezige ernstige onlusten met duizenden slachtoffers kon de regering niet voorbijgaan, met o.a. als gevolg troepenzendingen. Desondanks werd er onderhandeld om tot nieuwe verhoudingen te komen en kwamen er afspraken tot stand, die evenwel herhaaldelijk werden geschonden. De uiteindelijke afloop is bekend. Aan Nederlandse zijde zijn er ruim 6.200 omgekomen militairen op de erevelden achtergebleven. Daarnaast kwamen er velen vandaan met fysieke gevolgen en een groot aantal met voorbijgaande of blijvende psychische klachten. En niet vergeten mag worden het blijvende verdriet van de nabestaanden.

In het verzoek wordt gesteld dat „de Indonesische regering zelf met begrip voor Nederlandse gevoeligheden niet aandringt op politieke erkenning”. Het lijkt erop dat het begrip dat de Indonesische regering heeft voor deze gevoeligheden in onvoldoende mate aanwezig is bij de opstellers van het verzoek.

Drs. D. F. van der Mei

Veteraan, oud-staatssecretaris Europeze Zaken, Vorden