Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Wetenschap

Een dodelijke studie 2

Wetenschapspagina, 22-12-09

IGZ-hoofdinspecteur Josee Hansen licht enkele dingen uit het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg over het probiotica-onderzoek ‘Propatria’. Het statistische verband tussen de oversterfte in de probioticaqroep in het Propatria-onderzoek en de toediening van probiotica bewijst nog geen causaal verband (men kan zich andere factoren voorstellen).Terecht onthoudt de IGZ zich van een oordeel daarover. Van Santen schrijft dat door de toediening juist meer deelnemers stierven.Hansen praat diplomatiek om de vraag naar eventuele tunnelvisie heen. Het uitgangspunt dat probiotica absoluut onschuldig zouden zijn, is tunnelvisie, ook al leek dat in eerdere kleinere studies. Er zijn diverse voorbeelden waarin grote multicenter trials andere bevindingen doen dan eerdere studies. Kan een patiënt veilig meedoen aan een medisch dubbelblind onderzoek? Hansen zegt ja, hij moet en kan vertrouwen hebben in zijn toegewijde artsen. Toegewijd zijn ze, maar ze staan ook onder grote druk om wetenschappelijk te scoren, en zo’n groot multicenter-onderzoek dat zich over een lange periode uitstrekt is een zeer dure locomotief die voortdendert. Het is altijd moeilijk voldoende proefpersonen, aan alle criteria voldoend, bij elkaar te krijgen. Voor acuut ernstig zieke patiënten is het antwoord nee. Zij noch hun naasten, even angstig, zijn in staat de informatie voor de vereiste toestemming op waarde te schatten. Ook een machtiging van een patiënt aan een naaste zou dit grote probleem mijns inziens juridisch niet afdekken. Het onderzoek dient immers niet de individuele behandeling van dat moment.

Gerard M. Dikkenberg

niet praktiserend arts, Amsterdam