Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Religie

De wortels van de Jodenhaat 2

Wetenschapsbijlage 19-12-09

Bij het – overigens boeiende – interview met professor Rutgers wil ik een kanttekening plaatsen. Afkeer van Joden en van het Jodendom is denk ik een intrinsieke eigenschap van het christendom. Ik doel hierbij op het verhaal over de veroordeling van Jezus zoals dat voorkomt in de evangeliën die fundament van de christelijke leer zijn. Daar wordt verhaald dat het Sanhedrin Jezus om het leven wil brengen en hem overlevert aan Pilatus. Het volk van Jeruzalem, daartoe opgehitst door de priesterkaste, eist van Pilatus de kruisiging van Jezus en de vrijlating van de erkende misdadiger Bar-Abbas. Dit verhaal is even kwalijk als onwaarschijnlijk. Uit andere bronnen weten we dat de Romeinen problemen hadden in de provincie Judea. De procurator Pontius Pilatus was gehaat en de provincie was onrustig. Van 66 tot 70 woedde in Judea de eerste Joodse Opstand, door de Romeinen met moeite en door toepassing van grote wreedheden onderdrukt. Honderdduizenden vonden de dood. Het is daarom onaannemelijk dat de bevolking van Jeruzalem van de gehate Pilatus zou hebben gevraagd Jezus, een volksgenoot, ter dood te brengen en dan nog op een manier die bij uitstek onjoods was. Het is dit onderdeel van de Evangeliën dat volgens mij de oorzaak is van alle ellende die de Joden door de eeuwen heen van christenen hebben ondervonden.

André Hermans

Den Bommel