Over-de-knielaarzen, leggings en motorjasjes; wat droegen we in 2009?

Illustratie: Stella Smienk

tekst: Alma Mathijsen

Rectificaties / gerectificeerd

Correcties & aanvullingen

Door een technische fout is in de infographic over mode (31 december, pagina 31) de auteursnaam gedeeltelijk weggevallen. De teksten in de graphic werden gemaakt door Alma Mathijsen.