Jij, lezer, stond met 1.200 brieven op deze pagina's

nrc.next ontvangt dagelijks lezersbrieven over uiteenlopende onderwerpen. Brieven over fouten in de krant. Over hoe een redacteur „het in zijn hoofd heeft kunnen halen...”. Maar ook aardige brieven met complimenten, en brieven van lezers die het hartgrondig met een artikel eens zijn. Sinds het eerste nummer in maart 2006 verscheen, zijn er meer dan 1.200 brieven op de opiniepagina’s geplaatst.

De onderwerpen die veel aan bod komen weerspiegelen de dominante nieuwsthema’s van de afgelopen vier jaar: het integratiedebat, de verkiezing van Obama, de recessie. En trouwens, de meeste van die brieven kwamen uit Amsterdam. Dat kun je op de kaart hiernaast zien.

De twintig meest in het oog springende thema’s zijn in het overzicht hierboven meegenomen. Zo hebben brieven over Rita Verdonk een aparte categorie gekregen. De voormalige gevangenisdirecteur was een van de meest controversiële politici in de beginjaren van nrc.next. Haar teloorgang op het politieke toneel loopt gelijk met de daling van het aantal geplaatste brieven sinds zij in maart 2008 Trots op Nederland oprichtte. Over die andere „populist” – Geert Wilders – hoorden we in 2006 en 2007 weinig, totdat een groot aantal brieven verschijnt over zijn voornemen een dan nog titelloze anti-islamfilm te maken.

Waar de nrc.next-lezer echt boos van wordt? Juist ja, het verdwijnen van de sudoko en tv-gegevens uit de krant. Begin januari van dit jaar schrapte de redactie deze minder essentieel geachte rubrieken. Een stortvloed van 300 e-mails was het gevolg: nooit kreeg nrc.next zoveel brieven over één onderwerp binnen. Een selectie daarvan werd geplaatst op de opiniepagina’s.

Dat laatste geeft al aan dat bovenstaande infographic erg subjectief is. Alleen geplaatste brieven zijn meegeteld. De redactie moet wegens ruimtegebrek en uit kwaliteitsoverwegingen nu eenmaal streng selecteren. Op- of aanmerkingen kan je altijd sturen naar: opinext@nrc.nl.

Bekijk op nrcnext.nl een applicatie van alle geplaatste brieven naar thema én geografisch uitgesplitst naar provincie.