Flinke toename van VN-missies

Verspreid over de wereld zijn er zeventien VN-vredesoperaties actief, met in totaal zo’n 120.000 manschappen – vier keer zo veel als tien jaar geleden. Het maken van vuile handen is soms onvermijdelijk voor de VN-militairen, zoals in het door burgeroorlog verscheurde Congo.

pagina 8 en 9