Alle dode kinderen onderzocht

Nieuwe wetten en regels gaan in op 1 januari. Grooming wordt strafbaar, hiv-patiënten mogen zomaar de Verenigde Staten in en naturalisatie wordt duurder.

De invoering van het bromfietspraktijkexamen is uitgesteld, maar veel andere nieuwe regels gelden vanaf morgen.

Vanaf morgen...

Moeten alle bestemmingsplannen van gemeenten online staan. Dit vloeit voort uit wetgeving uit 2006, maar veel kleine gemeenten haalden eerdere deadlines niet.

Mogen uit huis geplaatste kinderen die niet strafrechtelijk zijn veroordeeld, niet meer worden opgesloten in een jeugdgevangenis. Tot nu toe gebeurde dat wel, bij gebrek aan plekken in de gesloten jeugdzorg.

Veranderen de regels voor gastouderopvang. Gastouders moeten geregistreerd staan en daarvoor een opleiding en EHBO-cursus volgen. Een gastouder mag kinderen nog maar opvangen op één locatie, die de GGD controleert. Ouders wier kind wordt opgevangen door een gastouder die op 1 september nog niet is gecertificeerd, moeten de kinderopvangtoeslag die ze in 2010 van de Belastingdienst kregen, terugbetalen. Gastouderopvang wordt ook duurder, doordat de Belastingdienst een kleiner deel gaat vergoeden.

Daalt het aantal gemeenten in Nederland van 441 vorig jaar tot 431 nu. De nieuwe gemeenten heten Oldambt (Reiderland, Scheemda en Winschoten), Venlo (Arcen, Velden en Venlo), Peel en Maas (Helden, Kessel, Maasbree en Meijel), Horst aan de Maas (Horst aan de Maas, Sevenum en het Meerlose deel van de gemeente Meerlo-Wanssum), Venray (Venray en het Wanssumse deel van de gemeente Meerlo-Wanssum) en Zuidplas (Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle).

Moeten de lichamen van alle overleden kinderen worden onderzocht door een lijkschouwer. De overheid wil daarmee voorkomen dat geweld als doodsoorzaak onopgemerkt kan blijven.

Moet van ongeïdentificeerde doden celmateriaal worden afgenomen. Zij moeten worden begraven, niet gecremeerd.

Mag een overledene later worden begraven. Dat moest uiterlijk vijf werkdagen na het overlijden. Die termijn wordt nu zes werkdagen.

Moet een verzekeringsplaatje voor motorvoertuigen zonder kentekenplicht bestaan uit groene cijfers en letters op een – retroflecterende – gele ondergrond.

Kan de bestuursrechter bestuursorganen de kans geven een besluit met een gebrek te herstellen tijdens een beroepsprocedure. Tot nu toe was het alleen mogelijk om deze besluiten volledig te vernietigen en de hele procedure opnieuw te doorlopen. Deze nieuwe bevoegdheid van de bestuursrechter moet de uitvoering van grote en kleine projecten (wegen, bouw) versnellen.

Hebben gehandicapte jongeren niet meer zomaar recht op een levenslange Wajong-uitkering, zoals nu. Bedoeling van de nieuwe Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten is dat jongeren met een handicap passend werk vinden, met hulp van het UWV. Voor de uren per week dat zij niet kunnen werken, ontvangen ze een uitkering.

Krijgen advocaten in een strafproces meer mogelijkheden bij het verdedigen van hun cliënt. Zo mogen ze voortaan deskundigen laten oproepen of vragen om een deskundigenonderzoek. De verdachte krijgt het recht bij de officier van justitie te vragen om een tegenonderzoek of aanvullend onderzoek. Als de officier van justitie dat verzoek afwijst, kan de verdachte het verzoek voorleggen aan de rechter-commissaris.

Worden drie nieuwe handelingen strafbaar die moeten voorkomen dat kinderen seksueel worden misbruikt. Het gaat om grooming (het door een volwassene op internetsites actief benaderen en verleiden van minderjarigen met als doel het plegen van seksueel misbruik), een kind opzettelijk laten kijken naar seksueel misbruik of seksuele handelingen voor seksuele doeleinden, en het toegang verschaffen tot kinderporno. Lees meer via nrc.nl/recht-en-bestuur.

Wordt het energielabel voor woningen vernieuwd. Het oude label had onder meer een slechte lay-out en de software van adviseurs werkte slecht. Het label moet worden overhandigd bij verkoop van een huis, maar kopers vragen er zelden om. Het kabinet overweegt daarom sancties, zoals een boete voor verkopers.

Mogen onder meer in Leiden, Rijswijk en Amsterdam alleen nog vrachtwagens met een roetfilter of een ‘schone motor’ (euro-4-model) komen. Plannen in Amsterdam om vieze personenauto’s te weren liepen eerder stuk.

Moeten gemeenten hun noodopvang voor asielzoekers sluiten.

Moeten thuiszorginstellingen alfahulpen, die ze eerder massaal ontsloegen om hen als zelfstandigen goedkoper in te zetten, weer in dienst nemen. Staatssecretaris Bussemaker (Volksgezondheid, PvdA) maakt zo een eind aan een ongewenst effect van de marktwerking in de thuiszorg, waarbij thuishulpen cao-rechten en inkomen verloren.

Krijgen veertienjarigen geen gratis identificatiekaart meer.

Wordt naturalisatie duurder. Het maximale tarief voor een volwassene was eerder 380 euro. Dit wordt dit nu standaard 567 euro.

Vanaf maandag...

Hoeven mensen met hiv geen speciaal visum meer aan te vragen om te kunnen reizen naar de Verenigde Staten. Het opheffen van de inreisbeperkingen, na 22 jaar, geldt niet alleen voor hiv-positieven die naar de VS willen reizen voor vakantie of werk, maar ook voor hiv-positieven die zich willen vestigen in het land. De opheffing is een initiatief van de Amerikaanse president Obama. Van ten minste negen andere landen is bekend dat ze een totaal inreisverbod voor hiv-positieven hebben: Brunei, China, Irak, Jemen, Maleisië, Rusland, Singapore, Soedan en Zuid-Korea.

In januari...

Wordt een rechterbuitenspiegel verplicht voor nieuwe personenauto’s (vanaf 25 januari). Voor bestaande personenauto’s (ook oldtimers) geldt dat niet.

Nog niet...

De invoering van het bromfietspraktijkexamen is uitgesteld tot 1 maart 2010.

Het hele jaar...

Maakt de Europese Unie zich sterk voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Vorig jaar is alles op alles gezet om creativiteit en innovatie in de EU te stimuleren.

Lees zaterdag op de economiepagina een overzicht van de financiële maatregelen die ingaan per 1 januari 2010.

    • Merel Thie