'Vrouw niet alleen laten bij bevalling'

De zorg voor zwangere vrouwen moet sterk worden verbeterd. Vanaf de eerste weeën mogen zwangeren niet meer alleen worden gelaten. In noodsituaties moeten ziekenhuizen hen binnen een kwartier helpen.

Dat staat in een advies van de stuurgroep Zwangerschap en Geboorte aan minister Klink (Volksgezondheid, CDA). Met de aanbevelingen wil de stuurgroep de relatief hoge vermijdbare babysterfte in Nederland binnen vijf jaar halveren.

De stuurgroep wil dat verloskundigen, gynaecologen en andere zorgverleners tijdens de zwangerschap en de bevalling professioneler en eerder ingrijpen. Nu wordt te veel aan de zwangere zelf overgelaten op welk moment ze hulp krijgt.

Vrouwen moeten daarom tijdens de bevalling al vanaf de eerste weeën professionele hulp krijgen. Nu komt een verloskundige of gynaecoloog meestal pas ongeveer twee uur voor de bevalling. Met dit voorstel zou een vrouw gemiddeld acht uur voor de geboorte van de baby permanent hulp krijgen van verloskundige of kraamverzorgster.

Tijdens de zwangerschap en de weken na de bevalling moet één zorgverlener – veelal de verloskundige – verantwoordelijk zijn voor de gezondheid van moeder en kind, nu werken zorgverleners vaak langs elkaar heen. De casemanager belt vrouwen als ze zich niet periodiek laten controleren, legt minstens zes huisbezoeken af en beziet de medische en sociale risico’s.

Volgens de stuurgroep kunnen vrouwen in achterstandwijken bij slechte huisvesting, onrust of geweld beter niet thuis bevallen, maar in geboortecentra dicht bij ziekenhuizen. De casemanager kan daarop aandringen. Ook kan de casemanager de hulp inroepen van de woningcorporatie en de sociale dienst.

De stuurgroep, onder leiding van de Nijmeegse hoogleraar Public Health Koos van der Velden, is ingesteld na een onderzoek over de hoge babysterfte in Nederland. Uit dat Europees onderzoek bleek dat tijdens de zwangerschap en rond de bevalling één op de honderd baby’s overlijden. Alleen Letland en Frankrijk scoorden slechter. Oorzaak van de hoge babysterfte is onder meer de hoge leeftijd waarop Nederlandse vrouwen zwanger worden en daarmee het relatief grote aantal meerlingzwangerschappen (ivf).

Van de 1.600 baby’s die jaarlijks overlijden zijn er volgens de werkgroep 400 te vermijden. Ze meent dat door de maatregelen dat aantal kan worden verminderd tot 200. Het aantal thuisbevallingen, het hoogste ter wereld, hoeft niet te worden teruggebracht. Dat is geen oorzaak voor de hoge babysterfte.

Zwangerschap: pagina 3