Leo de Jonge overleden

De architect Leo de Jonge is op Tweede Kerstdag op 90-jarige leeftijd overleden. De Jonge was zijn hele loopbaan lang een geëngageerde architect die vele scholen, kerken, bedrijfsgebouwen en vooral sociale woningen heeft ontworpen. Zijn Sint-Lucassschool in Rotterdam, in modernistische stijl, werd onlangs tot Rijksmonument verklaard.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog trad Leo de Jonge toe tot het bureau dat zijn vader in 1914 had opgericht. Na de oorlog leverden Leo de Jonge en zijn bureau een belangrijke bijdrage aan de wederopbouw van Nederland. De Jonge zette zich in voor een goede en betaalbare volkshuisvesting. Hij heeft altijd krachtig gepleit tegen, zoals hij het noemde, ‘anonieme hoogbouw’ als oplossing voor de woningnood.

Op zoek naar alternatieve, humanere oplossingen was De Jonge medeoprichter van de Stichting Architecten Research (1967-2002), die als uitgangspunt had dat woningen flexibel en gemakkelijk aanpasbaar aan de wensen van de bewoners moesten zijn. Hij is de ontwerper van het eerste ‘Centraal wonen’-project in Nederland, de Wandelmeent in Hilversum uit 1976. Een groep bewoners maakte in verschillende woningen van gemeenschappelijke voorzieningen gebruik.

In 1980 nam De Jonge afscheid van zijn bureau, toen een van de grootste van Rotterdam.