Jongerius speculeerde lang op draai PvdA

FNV-voorzitter Agnes Jongerius heeft er te lang op gespeculeerd dat de PvdA bereid was het kabinet te laten vallen als de AOW-leeftijd zou worden verhoogd. In augustus bleek echter dat minister van Financiën en PvdA-leider Wouter Bos achter het kabinetsvoorstel voor verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar bleef staan.

Dat blijkt uit gesprekken met leden van de Sociaal-Economische Raad (SER) en politici die het afgelopen jaar bij onderhandelingen over de verhoging van de AOW-leeftijd betrokken waren. „Achteraf was dat een kantelmoment”, zegt Jongerius nu over de opstelling van Bos. Een kroonlid van de SER vindt dat „Agnes toen haar knopen had moeten tellen”.

Uit de gesprekken komt naar voren dat de FNV een aantal inschattingsfouten heeft gemaakt ten aanzien van de PvdA, het kabinet en de werkgevers. Mede daardoor liep het overleg in september vast in de SER, die een alternatief voor de AOW-maatregel zou bedenken.

Daarnaast ging het FNV-bestuur er te lang vanuit dat het kabinet alleen de AOW-leeftijd zou verhogen en de bedrijfspensioenen buiten schot zou laten. Ook werd de positie van de werkgevers verkeerd ingeschat. De FNV-leiding zette aanvankelijk in op een akkoord met de werkgevers, in de hoop de AOW-maatregel te torpederen. Toen bleek dat de PvdA voet bij stuk hield „was het voor ons helemaal klaar”, zegt Niek Jan van Kesteren, algemeen directeur van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Zij hadden na een gesprek met Bos begrepen dat de PvdA-leider in de vakantie ‘staatsman’ was geworden. Hij zou de maatregel net zo ferm verdedigen als zijn voorganger Wim Kok begin jaren negentig had gedaan met de hervorming van de WAO, de arbeidsongeschiktheidsregeling. De werkgevers vonden dat ze beter af waren met het kabinetsvoorstel, dat de leeftijd voor zowel de AOW als de aanvullende pensioenen wil verhogen, dan met voorstellen van de bonden.

Reconstructie: pagina 13

    • Michèle de Waard