Hof wijst 'klimaatbelasting' Sarkozy af

Het Constitutioneel Hof in Frankrijk heeft gisteren een streep gehaald door de nieuwe belasting op de uitstoot van broeikasgassen die de Franse regering op 1 januari wilde invoeren.

Particulieren en bedrijven zouden 17 euro per ton kooldioxide moeten gaan betalen. Maar volgens het Constitutioneel Hof zijn er te veel uitzonderingen gemaakt, met name voor industrieën. Daardoor zou het verschil in behandeling tussen diverse categorieën vervuilers onaanvaardbaar groot worden.

De beslissing van het hof is een tegenvaller voor president Nicolas Sarkozy en zijn regering. Zij presenteerden hun ‘klimaatbelasting’ afgelopen najaar als een dubbelslag: goed voor de staatskas en goed voor het milieu. Sarkozy sprak bij die gelegenheid van een „fiscale revolutie” en een „majeure ommezwaai” in het beleid. Hij stelde die ten voorbeeld aan de rest van Europa.

Premier François Fillon zei gisteren in een reactie op de uitspraak dat zijn regering binnenkort voorstellen zal doen om tegemoet te komen aan de bezwaren van het hof. Hij beklemtoonde dat beteugeling van de uitstoot van broeikasgassen een prioriteit van de regering is. Hij liet zich niet uit over een nieuwe datum waarop de heffing zou moeten ingaan.

Door de voorgestelde uitzonderingen zou volgens het Hof minder dan de helft van de totale Franse uitstoot aan broeikasgassen extra belast worden. Het Hof bestempelde die aanpak als onevenwichtig. „De totale omvang van de uitzonderingen staat haaks op het doel van de strijd tegen de opwarming en leidt tot grote ongelijkheid in de behandeling van belastingplichtigen”, aldus het Hof.

De federatie van Franse natuur- en milieuorganisaties FNE noemde de beslissing van het Hof „rampzalig”. Woordvoerder Arnaud Gossement voorspelde het einde van de Franse ambities op dit gebied. „De CO2-heffing is op sterven na dood.” (AFP)