Coutinho: alarmsysteem voor dierinfectieziekten

Er moet een alarmsysteem komen om gevaarlijke infectieziekten op te merken die ontstaan bij vee en andere dieren. Dat zegt infectieziektenbestrijder Roel Coutinho in een interview in deze krant.

Door het ontbreken van zo’n alarmsysteem, zegt Coutinho, blijven nieuwe infectieziekten onzichtbaar. Deze ziekten ontstaan op boerderijen en bedreigen ook de mens. Een voorbeeld is de Q-koorts, waaraan dit jaar zes mensen overleden.

Coutinho, hoofd van het Centrum Infectieziektenbestrijding van het RIVM, zegt zich daarbij „machteloos” te voelen. „Ik denk dat er veel meer openheid zou moeten zijn over wat er precies in de veehouderij gebeurt.” Door laat ingrijpen bij de uitbraak van Q-koorts worden momenteel veertigduizend drachtige en deels gezonde geiten gedood.

In Nederland is het risico groot dat een dierziekte overspringt op mensen. Er zijn veel dieren (119 miljoen), het contact tussen dier en mens is intens en de bevolkingsdichtheid hoog.

Het ministerie van Landbouw laat weten dat het alle dierziektes „goed in beeld heeft”. Een woordvoerder vraagt zich af „of Coutinho wel op de hoogte is van de huidige gang van zaken”. Noodzaak voor verandering of verbetering van de bestaande systemen ziet het ministerie niet.

Interview Coutinho: pagina 3

    • Hester van Santen
    • Hans van der Lugt