Reïntegratiegeld niet opgemaakt

Veel gemeenten schuiven geld dat ze krijgen voor reïntegratietrajecten ongebruikt door naar het volgende jaar. Negen op de tien gemeenten maken de budgetten niet op, blijkt uit onderzoek van de Inspectie Werk en Inkomen (IWI). Het uitkeringsinstituut UWV maakt het beschikbare geld wel op. Gemeenten krijgen geld voor de bekostiging van reïntegratieactiviteiten om werklozen te helpen bij het vinden van een baan. Jaarlijks ontvangen alle gemeenten daarvoor samen 1,6 miljard euro, maar in december 2007 werd 830 miljoen aan ongebruikte gelden doorgeschoven naar 2008 en december vorig jaar werd nog eens 735 miljoen overgeheveld naar 2009. Volgens de Inspectie richtten de gemeenten zich het afgelopen jaar vooral op mensen die als gevolg van de economische crisis recentelijk hun baan hadden verloren. Dit ging vaak ten koste van mensen in ‘kwetsbare groepen’ die al langer een uitkering krijgen en die moeilijker aan werk te helpen zijn, aldus de IWI. (ANP)