Economie kort

Naleving van de code over bonussen amper verbeterd door crisis

Door een onzer redacteuren

Amsterdam. De naleving van de code-Tabaksblat, de code voor goed ondernemingsbestuur, is door de crisis nauwelijks verbeterd. Over beloningen blijft veel onduidelijk. Dat constateert de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) in een onderzoek. De VEB meldt dat twee financiële instellingen, SNS Reaal en ING, hun beloningsbeleid hebben aangepast of er beter over rapporteren – daartoe gedwongen door de staat als hun nieuwe aandeelhouder. Daarnaast zijn Fortis en Pharming, die de Tabaksblat-code het slechtste naleefden, uit het onderzoek verdwenen. Die bedrijven maken geen deel meer uit van de AEX of de Midkap. De 45 onderzochte beursgenoteerde bedrijven hebben verder bijna geen vooruitgang geboekt, constateert de VEB. Het nalevingspercentage van de code is gestegen met een kleine 2 procentpunt naar 65 procent. De code-Tablaksblat voor goed ondernemingsbestuur is al van kracht sinds 2004.

Helft van pensioenen gaat toch omhoog

Door een onzer redacteuren

Amsterdam. Bijna de helft van de 2,6 miljoen gepensioneerden krijgt volgend jaar toch een beperkte verhoging van de pensioenuitkering, ondanks eerdere sombere prognoses. De verhoging is mogelijk door het snelle herstel van de beleggingsrendementen van de pensioenfondsen. In februari leken de beurskoersen nog in een vrije val te komen. De fondsen hielden toen rekening met een jarenlange bevriezing. Het pensioenfonds Zorg en Welzijn, het op een na grootste, meldde gisteren een verhoging van de pensioenen met 0,72 procent in 2010. Andere fondsen meldden eerder al beperkte verhogingen of zelfs volledige indexering van de pensioenen. Het Zorg- en Welzijnpensioenfonds verhoogt ook de pensioenpremies (met 0,6 procentpunt) om de gevolgen van de stijgende levensverwachting op te vangen.

IJsland heeft per 2010 een belastingrecord

Door onze correspondent

Reykjavik. IJsland heeft vanaf 1 januari het hoogste btw-tarief ter wereld: 25,5 procent. De verhoging van de omzetbelasting met 1 procentpunt maakt deel uit van een omvangrijke belastingverhoging. Deze moet bijdragen aan het terugdringen van de staatsschuld. Eind volgend jaar zal de schuld volgens de IJslandse Centrale Bank zijn opgelopen tot 5.150 miljard IJslandse kroon (28 miljard euro), dat is 320 procent van het bruto binnenlands product. Van de 5.150 miljard kroon schuld is circa 800 miljard kroon het gevolg van Icesave, de internetspaarbank van de failliete IJslandse bank Landsbanki.