Correcties & aanvullingen

Moslimomroepen

In het artikel Moslimomroepen strijden om krap vier uur radio (22 december, pagina 2) staat dat hoogleraar Dick Douwes de Turkse Islamitische Culturele Federatie (TICF) en Milli Görüs mist als achterban van de Stichting Moslim Omroep (SMO). Deze Turkse organisaties steunen echter wel de SMO, blijkt uit de aanvraag aan het Commissariaat voor de Media.

Duitse verkiezingen 1972

In de column van J.L. Heldring Geen oog voor het tragische (17 december, pagina 7) staat dat de SPD bij de Duitse verkiezingen in 1972 41,4 procent van de stemmen kreeg en in 2009 16,1 procent. Dit moet echter respectievelijk 45,8 en 23 procent zijn.